V sodobnem poslovnem svetu je koncept “Svoboda in sreča: Raznolikost življenja svobodnih žensk” vedno bolj priznan kot ključen dejavnik za uspeh in izpolnitev. Ženske, ki so svobodne v svojih karierah