Dodajanje spolne komponente v prijateljsko vez lahko povzroči pomembne čustvene premike med obema posameznikoma. Takšna preobrazba prijateljstva je pogosto rezultat povečane stopnje intimnosti, ki je