Učinkovito upravljanje proračuna je temeljni korak pri doseganju finančne varnosti. Prvi korak je, da si vzamete čas in natančno analizirate svoje prihodke in izdatke. Razumevanje, kam gre vaš denar,