Globalne finančne institucije igrajo ključno vlogo v svetovnem gospodarstvu, saj omogočajo stabilnost, rast in razvoj na mednarodni ravni. Med najpomembnejšimi institucijami so Mednarodni denarni skla