Inflacija je ekonomski pojav, ki označuje splošno rast ravni cen dobrin in storitev v gospodarstvu skozi čas. To pomeni, da za enako količino denarja lahko kupimo manj dobrin kot prej, kar vodi v zman